top of page
Boat Trip

Small Performance group 2023

Liten grupp max 4 elever som tränar tillsammans i 6 veckor med inriktning på lägre hcp.
6x90min träning där vi jobbar mycket med den individuella tekniken.

Träningen skiljer sig åt mellan de här grupperna.
Är man i början av sin utveckling eller att utvecklingen har avstannat behövs ofta en teknisk förändring för att komma vidare.
Har man däremot kommit långt så handlar det snarare om att utveckla färdigheterna att använda sin befintliga teknik på ett effektivare sätt.

Träningen har specifik inriktning som anpassas efter nivå på gruppen
Man tränar med golfare på samma nivå.

Datum:
Grupp 1 hcp 0-15
17:00–18:30
20/4-27/4-18/5-25/5-1/6-8/6

Grupp 2 hcp 16-25
19.00-20.30
20/4-27/4-18/5-25/5-1/6-8/6
 
Grupp 3 hcp 26-36
17:00–18:30
29/6-6/7-13/7-20/7-27/7-3/8

Grupp 4 hcp 16-25
19.00-20.30
29/6-6/7-13/7-20/7-27/7-3/8

Pris 2995kr

Anmälan:
Skicka din anmälan till: Niclas pro363672@gmail.com
Ange namn, golf-id och hcp, samt vilken grupp du vill anmäla dig till.
---------------------------------------
Puttkurs 2 dagar

Lär dig putta som proffsen
1-2 juli
Grupp 1, 09.00-11.00
Grupp 2, 12.00-14.00

15-16 JULI
Grupp 3, 09.00-11.00
Grupp 4, 12.00-14.00
 
Drygt 40% av slagen vi slår på banan är puttar och därigenom det viktigaste slaget inom golf.
Vi tränar och går grundligt igenom tekniken och grunderna i puttning samt puttrörelsen.
 
Du får med dig bra övningar som du kan använda på egen hand, samt tips på hur du tränar som allra bäst och får ut maximalt av din puttning.
Under denna kurs kommer vi träna puttning som proffsen gör, där fokus ligger på:
Greenläsning
Bollstart
Längdkontroll
Balans
För att hinna ge alla den uppmärksamhet och fokus som behövs så sätter vi en gräns på max 8 golfare per grupp.

Pris: 890 kr 

Anmälan:
Skicka din anmälan till: Niclas pro363672@gmail.com
Ange namn, golf-id och hcp, samt vilken grupp du vill anmäla dig till.
-------------------------------
Short Game Camp

Grupp 1   6 maj   09.00-15.00
Grupp 2   20 maj 09.00-15.00

 Här lägger vi stort fokus på olika lägen och lösningar i ett område på 50 meter runt greenen och in.
Vi är hela tiden på korthålsbanan och jobbar både med teori och praktik. 
I en kombination av klokare beslut gällande både klubbval och spelstrategi teknikträningen inom rullchippar, lobslag, bunkerslag och puttning.
Vi ser också över varje elevs uppsättning av wedgar och ger tips och råd kring hur varje elevs optimala mix av klubbor ska se ut.
 
För att hinna ge alla den uppmärksamhet och fokus som behövs så sätter vi en gräns på max 8 golfare per grupp.

Pris: 990 kr 

Anmälan:
Skicka din anmälan till: Niclas pro363672@gmail.com
Ange namn, golf-id och hcp, samt vilken grupp du vill anmäla dig till. 

bottom of page