KURSER 2023

Nybörjarkurser 

Nybörjarkurser 2023

Grönt Kort

Steget in i golfens värld.

Grönt Kort utbildningen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Golfens praktiska grundutbildning

Den praktiska delen av utbildningen genomförs på Skön Golf under två dagar och syftar till att lära dig grunderna i golfens olika slag.

Du har under utbildningsdagarna möjlighet att låna klubbor och får under resan tips och råd kring vad du ska tänka på när du ska införskaffa egna klubbor.

Teori

Den teoretiska delen gör du på egen hand via Svenska Golfförbundets webbaserade utbildningsmaterial. Via materialet kan du i din egen takt lära dig mer om spelets regler, säkerhet, golfvett och bekanta dig med golfens olika termer. När du genomfört alla steg i den teoretiska utbildningen återstår bara ”faddervarvet”

Faddervarv

Du kommer att övningsspela minst en gång med egen fadder som har goda kunskaper om säkerhet, speltempo, hänsyn och banvård.

Under faddervarvet spelar du 9 hål från den gul/svarta 150 meters markeringen.

Du ska under faddervarvet samla ihop 18 poäng över 9 hål.

När du genomfört faddervarvet och därmed fått Grönt Kort fortsätter din träning och ditt spel ute på banan. Många golfare upplever det som positivt att börja spela en kortare bana för att senare, när de blivit allt säkrare, flytta bakåt till ordinarie utslagsplatser. Din klubb och tränare guidar dig vidare var du bör spela och träna ifrån.

Anmälan via e-mail: pro363672@gmail.com eller mobil: 070-524 40 43